ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A MONTEEN Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételei
 

1. WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK

1.1 A Webáruházat („Webáruház”) a MONTEEN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Fehér utca 12; Cégjegyzékszám: 09-09-034615; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Debreceni Törvényszék; adószám: 32145227-2-09; telefonszám: +36 30 438 8962, email cím: info@monteen.eu, weblap: https://www.monteen.eu címen elérhető honlapján (a továbbiakban: Honlap) üzemelteti termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében.

1.2 A tárhelyszolgáltató adatai:

Shopify International Ltd. (székhely: Haddington Road, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Dublin 4, D04 XN32, Írország, email: support@shopify.com)

1.3 A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a MONTEEN Kft. és a Vásárlók jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 A Webáruházból csak regisztrált vásárlók (a továbbiakban: Vásárlók) rendelhetnek meg termékeket.

2.2 A Webáruházba a Honlapon lehet regisztrálni, ehhez a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: nevét, e-mail címét. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja.

2.3 A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja.

2.4 A Vásárló személyes fiókját bármikor törölheti. A MONTEEN Kft. egy munkanapon belül visszaigazolást küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

3. A WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT TERMÉKEK ÉS ÁRAK

3.1 A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) rendelheti meg a MONTEEN Kft-től.

3.2 A Termékeknél feltüntetésre kerülnek azok lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk.

3.3 A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár is szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét.

3.4 Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

3.5 A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a MONTEEN Kft. fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

3.6 Amennyiben a MONTEEN Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a MONTEEN Kft. nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, illetve a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

3.7 A MONTEEN Kft. rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális megjelenése, csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a MONTEEN Kft. nem vállal felelősséget.

4. A MEGRENDELÉS MENETE

4.1 A Vásárló a Webáruház megfelelő felületeinek használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét (a továbbiakban: Megrendelt Termékek). A megrendelés során lehetőség van a kosár tartamának megtekintésére és módosítására. A kosárból a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra kattintva léphet tovább a megrendelő felületre.

Rendeléshez szükséges adatok:

 • Magánszemély vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: név; irányítószám; település; utca, házszám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím
 • Céges végfelhasználó vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: cégnév; irányítószám; település; utca, házszám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím

A Termék kosárba történő helyezését követően a Termékek összesített ára mellett megjelenik a Megrendelt Termékek szállítási költsége.

4.2 A Megrendelt Termékek kiszállítása Magyarország területén lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.

4.3 A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételére jogosult személyként a szállítási címben megadotton túl a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a MONTEEN Kft. továbbítja a szállítást végző futárszolgálat felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

4.4 A Vásárló kiválasztja a fizetési módot, az alábbi lehetőségek közül: Stripe online bankkártyás fizetés, fizetés PayPal-on keresztül, utánvét.

4.5 Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, úgy a "Fizetés és rendelés leadása" gomb megnyomásával küldheti el megrendelését.

A Megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit valamint megismerje a MONTEEN Kft. Adatvédelmi Szabályzatát.

A Megrendeléssel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a MONTEEN Kft. továbbítja a futárszolgálat felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a Megrendelés azonosítóját és összegét, a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.

A Vásárló a rendelés leadása után észlelt adatbeviteli hibákról a support@monteen.eu e-mail címen tájékoztathatja a MONTEEN Kft.-t, ebben az esetben a rendelés adatai a kérésnek megfelelően módosításra kerülnek.

4.6 A Megrendelés véglegesítéséről a MONTEEN Kft. haladéktalanul visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. Amennyiben az elektronikus visszaigazolás nem történik meg 48 órán belül, úgy a Vásárlót nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül, amely a 4.7 és 5.1 pontokban foglaltak szerint válik hatályossá. A visszaigazoló e-mail a Vásárlók számára szóló tájékoztatót szövegszerűen tartalmazza.

4.7 Amennyiben a Vásárló a Megrendelést leadta és erről a visszaigazolás is megérkezett számára e-mailben valamely munkanapon, úgy a Vásárlónak ugyanazon a munkanapon 8:00-tól 16:00 óráig még lehetősége van visszavonni Megrendelését. A Megrendelés visszavonását a +36 30 438 8962 - es telefonszámon kezdeményezheti a Vásárló, a Megrendelés azonosítójának egyidejű megadásával. A Megrendelés visszavonásának elfogadásáról a Vásárló ugyancsak visszaigazoló e-mailt kap a telefonhívást követő legkésőbb 1 (egy) órán belül.

4.8 Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelés 4.7 pont szerinti visszavonására nincs lehetőség, de a vásárló élhet elállási jogával a 8. pontban foglaltnak megfelelően.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, JELLEMZŐI

5.1 Amennyiben a Megrendelés a 4.7 pont szerint nem került visszavonásra, a 4.6 pontban meghatározott írásbeli megerősítés hatályossá válik és szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló mint megrendelő és a MONTEEN Kft. mint szállító között. A Szerződés alapján a MONTEEN Kft. eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

5.2 A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

5.3 A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles a 7. pontban foglaltaknak megfelelően.

5.4 A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

5.5 A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

5.6 Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha a MONTEEN Kft. és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a MONTEEN Kft. a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a MONTEEN Kft.- hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.7 Ha a MONTEEN Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a MONTEEN Kft.- t nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

6.1 A MONTEEN Kft. a Megrendelt Termékeket futárszolgálat közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre.

6.2 Minden munkanapon 16:00 óráig kerülnek összesítésre az előző munkanapon beérkezett Megrendelések és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó Csomag(ok) („Csomag”).

6.3 A futárszolgálatnak az elkészített Csomagot 17:00 és 18:00 óra között adjuk át. A futárszolgálat az átvétel napját követő 2 munkanapon belül kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által megadott szállítási címre.

6.4 Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja.

6.5 Házhozszállítás során a futárszolgálat a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy a Csomag visszaszállításra kerül a MONTEEN Kft.- nek. A MONTEEN Kft. a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheli. A Vásárló ebben az esetben a support@monteen.eu email címen kérheti a Csomag ismételt kézbesítését. A MONTEEN Kft. kizárólag a visszaszállítási díj megfizetését követően indítja el ismételten a Csomag kézbesítését. A Csomag sikertelen kézbesítését követően a MONTEEN Kft. választása szerint jogosult elállni a Szerződéstől.

7. A MEGRENDELT TERMÉKEK KIFIZETÉSE

7.1 A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget utánvétel során történő fizetéssel, PayPal rendszeren keresztül vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

7.2. Utánvétel során történő fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételkor történik. Házhozszállítás esetén a Vásárló bankkártyával is megfizetheti a Termék vételárát és szállítási költséget. A beszedett összeget a Webshop részére a Futárszolgálat juttatja el.

Az utánvétel során történő fizetés esetén felmerülő költséget a MONTEEN Kft. fizeti.

7.3. Online Bankkártyás fizetés révén a Vásárló kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott Termékek megrendelése után a Vásárló a Stripe fizetőoldalára kerül átirányításra, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Vásárlónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "Bankkártyás fizetés" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

7.4 Fizetés PayPal-lal: a PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos fizetési módként.
A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

 • Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szükséged van, hogy fizess a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcádban.
 • A fizetéshez nem szükséges pénzt tölteni a PayPal számlára. Elég, ha hozzárendeled a bankkártyádat a PayPal fiókodhoz, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtenned.
 • A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheted ki a termékek árát az interneten.

Amennyiben már rendelkezel PayPal fiókkal, a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni a fizetéshez. A fiókodhoz társított bankkártyával egyenlíthető ki az összeg.
Amennyiben nem rendelkezel PayPal regisztrációval, további információk, és PayPal regisztráció: www.paypal.com – magyar nyelvű – oldalon érhető el. Regisztrációt követően a PayPal fizetési rendszerét használva tudod PayPal fiókkal kiegyenlíteni vásárlása összegét. A Paypal nem osztja meg velünk bakkártya adataidat.

A PayPal adatvédelmi tájékoztatóját ezen a linken érheti el: https://www.paypal.com/hu/legalhub/privacy-full

8. A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSA

8.1 A Polgári Törvénykönyv 8.§ (3) bekezdés 1. pontja alapján fogyasztónak minősülő Vásárlónak jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló elállási jogára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

8.2 Az indokolás nélküli elállásra azonban nincs lehetőség a következő esetekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § -a alapján:

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
n) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (Webáruházunkban jelenleg ez a pont az összes egyedi képes pénztárcára vonatkozik.)

8.3 Amennyiben a Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni a 4200 Hajdúszoboszló, Fehér utca 12. címre.

8.4 A Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Ezért a Megrendelt Termék 8.3 pontnak megfelelő visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a MONTEEN Kft. - nek a support@monteen.eu e-mail címre, amely esetben nem szükséges mellékelni a Megrendelt Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

8.5 A Vásárló elállása esetén a Megrendelt Termékek MONTEEN Kft. - hez történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Vásárlót terheli. A MONTEEN Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül banki átutalás útján téríti vissza a Vásárlónak a kifizetett vételárat és a szállítási költséget. A MONTEEN Kft. a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; a MONTEEN Kft. a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.6 Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy a MONTEEN Kft. a kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

9.1 A Vásárló a MONTEEN Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2 Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

9.3 A MONTEEN Kft. a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 • a. a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • b. a Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,
 • c. a Szerződés MONTEEN Kft. általi teljesítésének időpontját,
 • d. a hiba bejelentésének időpontját,
 • e. a hiba leírását,
 • f. szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • g. a 9.8 pont szerinti eset kivételével a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

9.4 Ha a MONTEEN Kft. szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg.

9.5 A MONTEEN Kft. a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

9.6 Ha a MONTEEN Kft. a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

9.7 A MONTEEN Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

9.8 A MONTEEN Kft. a kijavításra vagy a 9.6 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

 • a. a Vásárló nevét és címét,
 • b. a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,
 • c. a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá
 • d. azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

A 9.8 pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a MONTEEN Kft.

9.9 A Vásárló - választása szerint - a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a MONTEEN Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a Megrendelt Termék hibáját a MONTEEN Kft. költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a MONTEEN Kft. adott okot.

9.10 A Vásárló köteles a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 (egy) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.11 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a MONTEEN Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.12 Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a MONTEEN Kft.-től. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a MONTEEN Kft. által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Vásárlót terheli.

9.13 A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

9.14 Mentesül a MONTEEN Kft. (gyártó) a termékszavatossági igénye alól, amennyiben bizonyítja, hogy: a. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy c. a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.15 A MONTEEN Kft.-nek (gyártónak) a mentesüléshez elegendő a 9.14 pontban foglaltak közül egy okot bizonyítania.

9.16 A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

10.1 A Vásárló a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a MONTEEN Kft. - t:

 • a. levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Fehér utca 12.
 • b. elektronikus levelezési cím: support@monteen.eu
 • c. telefonszám: +36 30 438 8962
 • d. weboldal kapcsolati felület

10.2 Telefonon, munkanapokon 9 és 17 óra között érhető el a MONTEEN Kft.

10.3 A telefonon tett panaszokat a MONTEEN Kft. azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

10.4 Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a MONTEEN Kft. részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a MONTEEN Kft. haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a MONTEEN Kft. legkésőbb a 10.6 pont szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vásárló részére.

10.5 A MONTEEN Kft. egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

10.6 A MONTEEN Kft. a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a MONTEEN Kft. által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

10.7 Amennyiben a Vásárló panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

a. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály
Postacím: 4024 Debrecen, Kossuth utca 12.-14.
Telefonszám: 06-52/533-924
E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu
b. Hajdú - Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13. -15.
Telefon: 06 52-500-710
Email: bekelteto@hbkik.hu
c. Európai Fogyasztói Központ -Igazságügyi Minisztérium
Cím: 1357 Budapest, Pf.2.
Email: info@magyarefk.hu
Telefon: 06 1 896 7747

11, SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A "VÁSÁRLÓINK" szekcióban található képek forrásai a következők:
- Hárspataki Gábor - Forrás: ORIGO, Fotó: POLYÁK ATTILA
- Vadnai Benjamin - Forrás: hajozas.hu
- Bánhidi Bence - Forrás: TT NEWS AGENCY/AFP, Fotó: Andreas HILLERGREN
- Kiss Gergely - Forrás: infostart.hu

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet

12.2 Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a MONTEEN Kft. Webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója (https://www.monteen.hu/pages/adatvedelmi-tajekoztato), amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismerte és tudomásul vette.